ŠPILA, corp. export-import s.r.o. spracovanie, recyklácia a úprava odpadov

SlovakEnglish

aktuality

Akciové ceny výkupu odpadov s obsahom drahých kovov.

kontaktujte nás

Tel.: 048/414 33 38
E-mail: spila@spila.sk

Vítame vás na našich stránkach

main

ŠPILA corp. export - import spol. s r.o. bola založená v roku 1992 ako firma pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva. Hlavnou orientáciou firmy je poskytovanie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva firmám, v ktorých sa výrobný proces nezaobíde bez odpadového výstupu a v legislatíve odpadového hospodárstva je označovaný ako nebezpečný a ostatný odpad.

Poskytovaním komplexných služieb klientom, rozumieme okrem samotnej likvidácie odpadu, vypracovanie dokumentácie a inžiniersko - dodávateľskú pomoc pri riešení odpadového hospodárstva, zvoz odpadov našou dopravnou technikou, pomoc pri riešení environmentálnych problémov.

© 2008 ŠPILA, corp. export-import s.r.o. | Kontaktujte nás